Oferta na żurawie obrotowe słupowe i przyścienne

Żurawie stosowane są do obsługi stacjonarnych stanowisk roboczych, lub przemieszczania ładunków pomiędzy sąsiednimi stanowiskami. Głównym elementem konstrukcji żurawia jest obrotowy wysięgnik, po którym porusza się urządzenie podnoszące, najczęściej wciągnik łańcuchowy.

Żurawie obrotowe słupowe i przyścienne

Nasza firma oferuje fabrycznie nowe, jak i używane konstrukcje.

 • Do czego używamy żurawi?

  Jednym z często używanych sprzętów w codziennej pracy magazynowej, warsztatowej lub produkcyjnej są żurawie. Należą one do klasy urządzeń dźwignicowych, w których systemy podnoszenia i opuszczania, takie jak np. wciągniki, chwytaki podciśnieniowe, poruszają się po specjalnym ramieniu. Jeżeli ramie jest zamontowane na słupie mówimy o żurawiu słupowym. Ramię może być także przytwierdzone do ściany lub filaru wtedy mówimy o żurawiu przyściennym. Zakres pola roboczego żurawia słupowego i przyściennego ograniczone jest wysięgiem ramienia, kątem obrotu ramienia oraz wysokością podnoszenia.

 • Żurawie – cena

  Cena żurawi, czy to przyściennych, słupowych czy stacjonarnych jest zależna od wielu zmiennych dlatego zachęcamy do kontatu telefonicznego w celu poznania przybliżonej wyceny. Żurawie używane i nowe oferowane na sprzedaż przez firmę LIFT SYSTEMS zawsze przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Zajmujemy się produkcją żurawi o różnej specyfikacji technicznej oraz parametrach użytkowych.

 • Obszar roboczy

  Żurawie obsługują obszar roboczy ograniczony wycinkiem walca, którego:
  – promień równy jest długości roboczej wysięgnika
  – wysokość równa jest wysokości podnoszenia wciągnika zainstalowanego na wysięgniku
  – kąt rozwarcia równy jest zakresowi obrotu wysięgnika

Wszystkie nasze żurawie spełniają wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, które są zawarte w Deklaracji Zgodności oraz posiadają certyfikaty CE.

Marcin Schröder
Project Manager - LIFT SYSTEMS

Typy żurawi W zależności od sposobu zamocowania wysięgnika, żurawie dzielą się na słupowe stałe, słupowe mobilne oraz naścienne.

Żurawie słupowe stałe

Stanowią najpowszechniej występujący typ konstrukcji, przeznaczony do ustawienia na podłodze

 • Zastosowanie żurawia słupowego

  Stosuje się je do obsługi stanowisk oddalonych od ściany hali, stanowisk w strefie przyściennej hali gdy jej konstrukcja nie została przystosowana do przejmowania dodatkowych obciążeń od urządzeń podnoszących, a także do obsługi stanowisk zewnętrznych, poza halą.

 • Budowa wysięgnika

  W żurawiu słupowym wysięgnik osadzony jest na szczycie kolumny, w sposób umożliwiający jego obrót oraz przeniesienie na kolumnę momentu wywrotowego. W żurawiach o większych udźwigach, wysięgnik montowany jest za pomocą układu łożysk ustawionych w osi kolumny, oraz rolek oporowych, obtaczających się po prowadnicy, przyległej do powierzchni kolumny. Taka zabudowa umożliwia obrót wysięgnika o 360°.

 • Obrót wysięgnika

  W konstrukcjach o mniejszych udźwigach, stosuje się najczęściej wspornikowy układ obrotowy, złożony z dwóch oddalonych od siebie łożysk ślizgowych, który to układ umiejscowiony jest z boku górnej części kolumny, w taki sposób, że wspólna oś łożysk jest równoległa do osi kolumny, ale odsunięta od niej. To sprawia, że wysięgnik ma ograniczony zakres obrotu, najczęściej do około 270°.

 • Napęd ręczny lub elektryczny

  Obrót wysięgnika może być realizowany zarówno ręcznie jak i za pomocą napędu elektrycznego. W tym drugim przypadku, na wysięgniku montuje się motoreduktor z zębnikiem, który współpracuje z wycinkiem koła zębatego, trwale zamocowanego na kolumnie.

 • Budowa wysięgnika żurawia

  Wysięgnik żurawia ma formę belki, wyposażonej na jednym końcu w gniazda do zabudowy łożysk układu obrotowego, a także, w przypadku cięższych konstrukcji, we wspornik rolek oporowych.

 • Budowa wysięgnika żurawia

  Najczęściej spotyka się wykonanie z walcowanych profili dwuteowych lub zbieżnych blachownic spawanych o przekroju dwuteowym. Przy większych udźwigach spotyka się wysięgniki wykonane w postaci dwóch równoległych dwuteowników usytuowanych obok siebie, lub też z blachownicy skrzynkowej z poszerzonym pasem dolnym. Przy udźwigach bardzo małych, wykorzystuje się półotwarte profile aluminiowe.

Żurawie słupowe mobilne

Żurawie słupowe mobilne cechują się podobną ogólną budową jak żurawie słupowe stałe, z tą jednak różnicą, iż nie są trwale związane z posadzką, lecz posadowione na przejezdnej platformie, przypominającej wózek paletowy. Aby zapobiec utracie stateczności podczas podejmowania ładunków, żurawie te dociążane są przy pomocy obciążników. Po wykonaniu zadania, żuraw może być przemieszczony w inne miejsce poprzez przetoczenie na kółkach platformy lub też za pomocą wózka widłowego.

Żurawie naścienne (przyścienne)

Żurawie naścienne nazwyne też żurawiami przyściennymi złożone są z wysięgnika w kształcie odwróconej litery L oraz konsoli, za pomocą której urządzenie mocuje się do słupa hali. Konsola ma postać dwóch wsporników, umiejscowionych jeden nad drugim, pomiędzy które wsuwa się wysięgnik. Żurawie naścienne mają najczęściej zakres obrotu ograniczony ścianą, a więc wynoszący około 170°. Stosuje się je do obsługi stanowisk roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie słupów, zdolnych przejąć dodatkowe obciążenie generowane przez urządzenie do podnoszenia. Głównie zabudowywane są więc przy ścianie hali lub w okolicach słupów wspierających konstrukcję dachu pomiędzy nawami.

Żurawie do zadań specjalnych

Żurawie do zadań specjalnych mogą być z kolei wyposażone w wysięgniki dwu lub wieloczęściowe, których części połączone są przegubowo w płaszczyźnie poziomej lub w sposób teleskopowy. Przegubowa konstrukcja umożliwia zagięcie wysięgnika i dostarczenie ładunku za ścianę wnętrza półotwartego, np. do wagonu kolejowego przez drzwi boczne lub do osłoniętej obrabiarki numerycznej. Wysięgnik teleskopowy stosowany jest wówczas, gdy w polu roboczym znajduje się lokalna przeszkoda, np. słup, ściana lub wystający element maszyny. Wówczas wysięgnik w danym sektorze skraca swoją długość, unikając kolizji.

Kolumna najczęściej wykonywana jest z rury o przekroju okrągłym. Na szczycie posiada elementy służące do przymocowania wysięgnika, z kolei u dołu wyposażona jest w kołnierz z otworami, który służy do zamocowania w podłodze. Kolumny żurawi można mocować za pomocą śrub fundamentowych zatopionych w betonowej posadzce, lub też za pomocą płyty pośredniej, która z kolei mocowana jest do posadzki za pomocą kotew chemicznych. Przed dokręceniem nakrętek kotew, żuraw musi być odpowiednio wypoziomowany, a stopa podlana zaprawą iniekcyjną lub wylewką z betonu niekurczliwego.

Współpracujemy z firmami z Polski, Europy i całego Świata

 • kofama
 • elektromontaz-zachow-wroclaw
 • zarmen
 • LogotypHM
 • swf_krantechnik
 • omis-logo