Współpraca w firmie Lift Systems to być może kolejny ambitny i satysfakcjonujący krok w Twojej karierze.

Nieszablonowe myślenie, skupienie na wynikach i stawianie czoła nowym wyzwaniom to główne cechy, których firma Lift Systems wymaga od przyszłych pracowników.

Aktualne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Zapytanie Załączniki

Zaproszenie do składania ofert cenowej na przeprowadzenie usługi doradczej na rynek Kazachstan

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach etapu zagranicznego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zamawiający:

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork. LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współpracuje z wieloma GW, pracowniami projektowymi, zakładami obróbki mechanicznej, wytwórniami konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń oraz ekipami monterskimi, których kadra i potencjał wytwórczy posiadają najwyższe kompetencje poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Jesteśmy przedstawicielami wschodnich i azjatyckich dostawców usług, wytwórni konstrukcji stalowych, zakładów mechanicznych oraz dostawców urządzeń technologicznych. Stosujemy indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia i dla każdego Klienta, którego jesteśmy w stanie obsłużyć kompleksowo: konsultacje, analiza zakresu inwestycji, opracowanie koncepcji, kalkulacji i wytycznych do realizacji przedmiotowej inwestycji, przygotowanie projektu wstępnego, spełniającego stosowne wymagania otoczenia, obowiązujących norm i przepisów. Ostateczne zatwierdzenie kosztów realizacji inwestycji, kontrola i nadzór, dostawa urządzeń, montaż i testy, zdanie do eksploatacji, szkolenia oraz serwis.

Termin realizacji zamówienia:

do 30 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe PMT_KP.pdf Zał. nr 1 – formularz_KP.pdf
Zał. nr 2 – oświadczenie_KP.pdf
Zapytanie ofertowe Zapytanie Załączniki

Zaproszenie do składania ofert cenowej na przeprowadzenie usługi doradczej na rynek Kazachstan

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach etapu zagranicznego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zamawiający:

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork. LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współpracuje z wieloma GW, pracowniami projektowymi, zakładami obróbki mechanicznej, wytwórniami konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń oraz ekipami monterskimi, których kadra i potencjał wytwórczy posiadają najwyższe kompetencje poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Jesteśmy przedstawicielami wschodnich i azjatyckich dostawców usług, wytwórni konstrukcji stalowych, zakładów mechanicznych oraz dostawców urządzeń technologicznych. Stosujemy indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia i dla każdego Klienta, którego jesteśmy w stanie obsłużyć kompleksowo: konsultacje, analiza zakresu inwestycji, opracowanie koncepcji, kalkulacji i wytycznych do realizacji przedmiotowej inwestycji, przygotowanie projektu wstępnego, spełniającego stosowne wymagania otoczenia, obowiązujących norm i przepisów. Ostateczne zatwierdzenie kosztów realizacji inwestycji, kontrola i nadzór, dostawa urządzeń, montaż i testy, zdanie do eksploatacji, szkolenia oraz serwis.

Termin realizacji zamówienia:

do 31 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe PMT_KP.pdf Zał. nr 1 – formularz_KP.pdf
Zał. nr 2 – oświadczenie_KP.pdf
Zapytanie ofertowe Zapytanie Załączniki

Zaproszenie do składania ofert cenowej na przeprowadzenie usługi doradczej na rynek Kazachstan

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi organizacji uczestnictwa Zamawiającego w wydarzeniu branżowym w ramach etapu zagranicznego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zamawiający:

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork. LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współpracuje z wieloma GW, pracowniami projektowymi, zakładami obróbki mechanicznej, wytwórniami konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń oraz ekipami monterskimi, których kadra i potencjał wytwórczy posiadają najwyższe kompetencje poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Jesteśmy przedstawicielami wschodnich i azjatyckich dostawców usług, wytwórni konstrukcji stalowych, zakładów mechanicznych oraz dostawców urządzeń technologicznych. Stosujemy indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia i dla każdego Klienta, którego jesteśmy w stanie obsłużyć kompleksowo: konsultacje, analiza zakresu inwestycji, opracowanie koncepcji, kalkulacji i wytycznych do realizacji przedmiotowej inwestycji, przygotowanie projektu wstępnego, spełniającego stosowne wymagania otoczenia, obowiązujących norm i przepisów. Ostateczne zatwierdzenie kosztów realizacji inwestycji, kontrola i nadzór, dostawa urządzeń, montaż i testy, zdanie do eksploatacji, szkolenia oraz serwis.

Termin realizacji zamówienia:

do 31 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe PMT_KP.pdf Zał. nr 1 – formularz_KP.pdf
Zał. nr 2 – oświadczenie_KP.pdf