Zobacz opinie klientów

Lift Systems w relacjach z Partnerami stawia na zaufanie, bezpieczeństwo oraz terminowość. Reputacja i wyniki biznesowe są wypadkową poziomu zaufania, które decyduje o sukcesie w biznesie.

Referencje i opinie

Poniżej prezentujemy wybrane referencje i opinie z realizacji dokonanych przez firmię LIFT SYSTEMS

Z naszego dotychczasowego doświadczenia możemy potwierdzić, że firma Lift Systems Sp. z o.o. jest solidnym partnerem, a pracownicy wykazują się szybkim reagowaniem i elastycznością na zgłaszane potrzeby klienta.

Tomasz Kołomyjski
Tomasz Kołomyjski
Prezes zarządu - Commsblack Sp. z o.o.sp.k.

Dostarczone urządzenia oraz wszelkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

Daniel Łata
Daniel Łata
Prezes Zarządu Komplementariusza - Nowrem Group sp z o.o. sp.k.

Z przyjemnością informujemy, że firma Lift Systems Sp. z o.o. jest naszym stałym
kontrahentem, a współpraca trwa od 2019 roku. Polecamy współpracę z firmą Lift Systems Sp. z o.o. jako stabilnym partnerem w relacjach handlowych.

K. Rutkowski
K. Rutkowski

Hereby we confirm that company Liftsystems Sp.z o.o. is a SWF partner and authorized to sell our products to the market of Belarus.

Aleksander Raketic
Aleksander Raketic
Director Sales Eastern Europe - SWF Krantechnik GmbH

Niniejszym pragniemy zarekomendować firmę Lift Systems Sp. z o.o z siedzibą w Kluczborku jako rzetelnego i wiarygodnego dostawcę usług obróbki mechanicznej elementów konstrukcji stalowej.
Wykonana usługa na materiale powierzonym spełniała wszystkie założenia dokumentacji technicznej oraz nasze oczekiwania względem jakości wykonania oraz dochowania i koordynacji terminów dostaw

Adam Chmielorz
Adam Chmielorz
Kierownik Produkcji - TNS Sp. z o.o.

Współpracujemy z firmą Lift Systems Sp. z o.o. z Kluczborka od 2018 roku i potwierdzamy ich rzetelność i profesjonalizm w działaniu.
Obecnie firma Lift Systems Sp. z o.o. realizuje dla nas:
1. Dostawę suwnicy pomostowej Q=20t, GNP A8/M6 wraz z pomostami, sterowanej radiowo w zakresie: projektowania, prefabrykacji, montażu, uruchomienia i testów z udziałem UDT
Jak dotąd wszystkie prace są wykonywane terminowo.
2. Firma Lift Systems Sp. z o.o. wykonała dla nas konstrukcje stalowe hali o masie 90 Mg.
Wszystkie prace zostały zrealizowane w wyznaczonych terminach. Jakość prac bez zastrzeżeń. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i polecamy firmę Lift Systems Sp. z o.o. jako partnera godnego zaufania

Stanisław Cop
Stanisław Cop
Wiceprezes Zarządu - POLTECH Engineering Sp. z o.o.

Współpracujemy z firmą Lift Systems Sp. z o.o. na wielu płaszczyznach biznesu. Potwierdzamy ich rzetelność i fachowość. W roku 2019 firma dostarczyła: suwnicę pomostową Q-12 ton, konstrukcje wsporcze oraz podesty – docelowo przeznaczone do montażu na terenie JSW KOKS S.A. Oddział KKZ RADLIN, dostawa i wymiana zestawu radiowego suwnicy FST 516 (17 przekaźników z okablowaniem).

Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie prace zostały wykonane terminowo oraz z należytą jakością i starannością. Firma elastycznie reaguje na potrzeby klienta wspólnie realizując ustalone cele. Pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje.

Artur Mironiuk
Artur Mironiuk
Wiceprezes Zarządu - PIECEXPPORT - PIECBUD Sp. z o.o.