Finansowanie zakupu urządzeń dźwigowo-dźwignicowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy różne rozwiązania finansowe, które pomagają w zakupie urządzeń z naszej oferty. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą PKO Leasing i Santander Leasing. Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi podmiotami finansującymi.

Finansowanie

Wyróżniamy kilka możliwości sfinansowania zakupu środków trwałych.

  • Leasing operacyjny

    Jedna z najbardziej popularnych dróg do posiadania urządzenia. Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy uproszczone procedury i możliwość dostosowania parametrów leasingu do założeń finansowych planowanej inwestycji. Znając miesięczną ratę, płatną w formie faktury VAT, możemy łatwo zaplanować spłatę urządzenia w biznesplanie.

  • Leasing finansowy

    Rozwiązanie skierowane jest dla podmiotów, które chcą amortyzować urządzenie na swoich środkach trwałych. W tym rodzaju leasingu, charakterystyczne jest to, iż podatek VAT płatny jest w całości przy pierwszej racie leasingu, a leasingobiorca spłaca cały kapitał w ratach. Po spłacie ostatniej raty, urządzenie automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

  • Pożyczka

    Rozwiązanie dla klientów starających się lub posiadających dotacje unijne. Akceptowana forma finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Finansowanie nawet 100% ceny urządzeń oraz istnieje możliwość uwzględnienia dofinansowania unijnego w harmonogramie spłaty pożyczki.

Jednym z większych kosztów ponoszonych przez firmy jest koszt zakupu oraz utrzymania parku maszynowego. Firmy muszą liczyć się z kosztami generowanymi przez: przeglądy konserwacyjne, naprawy, czy zewnętrzne finansowanie.

 

Marcin Schröder
Project Manager - LIFT SYSTEMS

WAŻNE Nie zawsze firma posiada wystarczające własne środki finansowe, aby zrealizować bez dofinansowania zakup urządzeń. W takiej sytuacji warto rozważyć kilka sposobów zewnętrznego finansowania.