Blog

Śrutowanie czy piaskowanie – jakie są różnice?

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest bardzo popularną metodą czyszczenia przemysłowego, której działanie polega na wystrzeliwaniu silnych strumieni materiałów ściernych na powierzchnię, z siłą niszczącą warstwę powierzchniową, aby odsłonić czystą warstwę znajdującą się pod spodem. Ta metoda czyszczenia zyskała na popularności w ciągu ostatnich kilku dekad, dając początek kolejnym usługom czyszczenia ściernego, które wykorzystują specyficzne techniki lub materiały.

Piaskowanie elementu

Techniki czyszczenia strumieniowo-ściernego

Specjaliści w branży wiedzą, że żadne dwie powierzchnie nie są takie same. Ponieważ istnieje tak duża różnorodność powierzchni, jest rzeczą naturalną, że istnieje wiele różnych technik w kategorii obróbki strumieniowo-ściernej ich odpowiedniego przygotowywania. Dwie z najbardziej powszechnych technik to śrutowanie i piaskowanie. Ponieważ obie te techniki są technikami ściernymi, terminy te są często błędnie używane zamiennie, ale zrozumienie różnicy pomiędzy śrutowaniem i piaskowaniem pomoże Twojemu zakładowi dokonać właściwego wyboru w zakresie przygotowania powierzchni.

Co to jest piaskowanie?

Niezależnie od rodzaju czyszczenia strumieniowo-ściernego, termin „piaskowanie” odnosi się do procesu napędzania materiału do piaskowania (często nazywanym medium) sprężonym powietrzem. Ta procedura czyszczenia i przygotowywania powierzchni wykorzystuje sprężone powietrze jako źródło zasilania i kieruje strumień ścierniwa pod wysokim ciśnieniem w kierunku danej powierzchni. Tą powierzchnią mogą być części samochodowe, które są czyszczone z brudu, smaru i oleju. Mogą to być zardzewiałe łańcuchy w stoczni, które są regenerowane. Albo mogą to być stare szafki na dokumenty przygotowywane do malowania proszkowego. Maszyna do piaskowania Piaskowanie jest sprawdzoną techniką wstępnego oczyszczania powierzchni, znaną od ponad stu lat. Sprzęt do piaskowania ewoluował od niekontrolowanych, swobodnie tryskających strumieni piasku, tworzących szkodliwe chmury pyłu, do wysoce zaawansowanych, zamkniętych obudów z precyzyjną kontrolą strumienia ścierniwa. Zmieniły się również środki do piaskowania, z piasku na bardziej przyjazne dla użytkownika materiały. Pomimo zmian w sprzęcie i materiałach, piaskowanie jest nadal najbardziej powszechną i preferowaną metodą obróbki ściernej. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku miękkich i wrażliwych materiałów przygotowywanych do ostatecznego wykończenia. Piaskowanie jest również bardziej ekonomicznym systemem sprzętowym do zakupu, łatwiejszym w obsłudze i oferującym konsumentowi doskonałą jakość.

Co to jest śrutowanie?

Termin „śrutowanie” odnosi się do procesu napędzania ścierniwa za pomocą siły odśrodkowej lub mechanicznej. Cały proces zachodzi w urządzeniu zwanym oczyszczarką lub śrutownicą.  Śrutowanie ma zupełnie inny system miotający ścierniwo niż piaskowanie. Ta metoda obróbki ściernej używa urządzenia podobnego do wirującego koła, które przyspiesza odśrodkowo materiał podobny do śrutu i uderza go o powierzchnię. Śrutowanie jest znacznie bardziej agresywną techniką obróbki niż piaskowanie. Jest ona zwykle używana do czyszczenia większych i trudniejszych w obróbce obiektów, które wymagają dużej siły nacisku i gęstszego materiału ściernego do oczyszczenia i przygotowania powierzchni. Śrutowanie wymaga również ścisłej kontroli, ponieważ siła śrutu może spowodować dodatkowe uszkodzenia, jeśli proces nie jest kontrolowany.
Komory śrutownicze wykorzystywane są do obróbki przedmiotów o dużych gabarytach. Śrutowanie z wirnikiem odśrodkowym jest często spotykane w operacjach na dużą skalę. Może to być śrutowanie w komorach, gdzie śrut stalowy lub „inne medium” czyszczą szorstkie powierzchnie, takie jak ramy samochodowe poddawane renowacji lub stalowe kontenery poddawane recyklingowi. Śrutowanie można również spotkać w miejscach, gdzie komponenty silnika wymagają obróbki strumieniowo-ściernej w celu zwiększenia ich plastyczności.

Co jest lepsze śrutowanie czy piaskowanie?

Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi na pytanie, czy lepsze jest piaskowanie czy śrutowanie. Istnieje wiele zmiennych związanych z obróbką strumieniowo-ścierną. Najlepsza metoda zależy od obrabianej powierzchni i rodzaju wykończenia, jakiego oczekujesz. Aby mieć pewność, że właściwie dobierasz urządzenie skontaktuj się z nami! Piaskowanie jest zazwyczaj łagodniejszym i mniej inwazyjnym procesem ścierania. Zależy to jednak również od ciśnienia sprężonego powietrza, którego używasz i materiału ściernego, który wybierasz. Ponieważ piaskowanie wymaga mniejszej siły niż śrutowanie, jest o wiele bardziej tolerancyjne na działanie operatora. Przy niewielkim ciśnieniu i miękkich materiałach, takich jak materiały organiczne lub szkło, można obrabiać bardzo wrażliwe powierzchnie z niewielkim ryzykiem przypadkowego uszkodzenia. Piaskowanie jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia delikatnych części elektronicznych lub złączy, które uległy korozji. W przypadku piaskowania istnieje wiele opcji, takich jak tlenek aluminium, który przecina zanieczyszczenia powierzchniowe i pozostawia powierzchnię pod spodem czystą. Śrutowanie ma swoje miejsce, gdy wymagana jest głęboka penetracja ścierniwa na twardszych materiałach. Tam, gdzie piaskowanie może być zbyt delikatne i czasochłonne do obróbki kół zębatych i wałów, śrutowanie szybko przygotuje grube i ciężkie powierzchnie, takie jak metalowe kadłuby i piasty ciężarówek. Śrutowanie dobrze nadaje się do gruboziarnistych ścierniw, takich jak śrut stalowy i śrut ostrokrawędziowy – grit. Są to materiały o dużej wytrzymałości, które wbijają się w powierzchnię, aby poluzować przywartą do niej rdzę lub zapieczone zanieczyszczenia. Uczciwą odpowiedź na pytanie, czy śrutowanie jest lepsze od piaskowania, najlepiej pozostawić ekspertowi. Podsumowując, piaskowanie jest szybkie i ekonomiczne. Śrutowanie jest bardziej zaangażowanym procesem obróbki i wykorzystuje bardziej zaawansowany sprzęt. Dlatego też śrutowanie jest wolniejsze i generalnie droższe niż piaskowanie. Są jednak prace, z którymi piaskowanie sobie nie radzi. Wówczas jedyną opcją jest śrutowanie.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania oraz szybko i skutecznie pomogą rozwiązać każdy problem. Skontaktuj się z nami. Pomożemy – doradzimy – zoptymalizujemy – wykonamy – dostarczymy. Przejdź do zakładki KONTAKT