Oferta na zawiesia pasowe, wężowe, linowe i łańcuchowe

Zawiesia to proste elementy cięgnowe, które umożliwiają podnoszenie szerokiej gamy ładunków o różnorakim kształcie i wymiarach za pomocą haka suwnicy. Łączy się za ich pomocą hak suwnicy z punktami zaczepowymi, rozmieszczonymi na transportowanym przedmiocie, bądź też tworzy się z nich zamknięte pętle, oplatające ładunek.

Zawiesia jedno, dwu lub wielocięgnowe.

Nasza firma oferuje fabrycznie nowe, jak i wykonane na zamówienie zawiesia.

 • Zawiesie – definicja

  Zawiesie – jest to urządzenie będące wyposażeniem urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służące do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku. W zdecydowanej większości przypadków zawiesie nie jest integralnym elementem dźwignicy a jest jedynie zawieszane na haku zblocza.

 • Dystrubutr zawiesi

  Firma Lift Systems jest dystrybutorem wszystkich typów zawiesi. Oferujemy zarówno szeroką gamę zawiesi gotowych, jak i przygotowywanych odpowiednio do zapotrzebowania, z uwzględnieniem ich docelowego zastosowania.

 • Tylko atestowane produkty

  Sprzedajemy tylko atestowane zawiesia! Wszystkie nasze zawiesia wykonane są według odpowiednich norm europejskich. Nasze produkty pochodzą od sprawdzonych dostawców, którzy dbają o jakość oraz bezpieczeństwo swoich produktów.

Realizujemy zamówienia specjalne – zamówienia według indywidualnych wskazówek Klienta czy zawiesia kombinowane, wyposażone w ogniwa o niestandardowych wymiarach itp.

Zawiesia - Sprzedaż

Przy podwieszaniu ładunku na haku suwnicy za pośrednictwem zawiesi należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach z tym związanych, a mianowicie:

 • Zawieszka informacyjna

  upewnić się, że zawiesie posiada zawieszkę bądź naszywkę informacyjną, która jest czytelna i zrozumiała, oraz że wartości podanych tam parametrów są wystarczające do podniesienia ładunku, przy uwzględnieniu sposobu jego zawieszenia

 • Brak uszkodzeń

  upewnić się, że żaden element zawiesia nie jest uszkodzony i obecne są wszystkie komponenty zabezpieczające, np. zapadka na haku, zawleczki sworzni w szaklach itp.

 • Zaplanowanie środka cieżkości

  zaplanować zawieszenie ładunku tak, aby jego środek ciężkości znajdował się poniżej siodła haka suwnicy, na przedłużeniu osi trzonu tego haka. Uwzględnić należy przy tym fakt, że nie zawsze środek ciężkości pokrywa się ze środkiem geometrycznym ładunku.

 • stosowanie specjalnych ochraniaczy

  w przypadku oplatania ładunku o ostrych krawędziach, jak np. dźwigar suwnicy, w narożach należy umieścić specjalne ochraniacze narożne. Zabezpieczają one cięgno przed zbyt małym promieniem zagięcia lub przedarciem i ostrą krawędź, a także chronią konstrukcję przed lokalnym odgięciem lub otarciem powłoki malarskiej. Dodatkowo ochraniacze zabezpieczają przed przesunięciem się pętli po długości ładunku, gdy cięgna nie biegną równolegle pionowo do góry.

 • przeglądy okresowe

  zawiesia nie podlegają kontroli inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, jednak eksploatujący ma obowiązek utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. Co najmniej raz w roku zawiesia powinny zostać poddane przeglądowi okresowemu, wykonanemu przez osobę kompetentną, a w przypadku pozytywnego wyniku takiego przeglądu – poddane próbie obciążeniowej, polegającej na podniesieniu ładunku o masie równej dopuszczalnemu obciążeniu roboczemu i utrzymanie tego ładunku przez okres nie krótszy niż godzina.

 • stosowanie dodatkowych lin

  suwnice hakowe posiadają układy linowe o stosunkowo blisko poprowadzonych cięgnach, a przez to mało sztywne skrętnie. Poprzez zawiesia natomiast, do haka suwnicy można podpiąć ładunki wielkogabarytowe, charakteryzujące się sporą bezwładnością. Stąd też dobrą praktyką jest, zwłaszcza przy operacjach podnoszenia na wolnym powietrzu, poprowadzenie do takich ładunków dodatkowych lin, umożliwiających obsłudze naziemnej utrzymanie pozycji ładunku lub kontrolowane manewrowanie nim.

Zawiesia linowe

Zawiesia linowe składają się z cięgna, wykonanego z liny stalowej okrągłej. Na obu końcach cięgno posiada ucha, wykonane bądź to w formie gołej pętli, bądź też, jak to bywa częściej spotykane, pętli owiniętej wokół kauszy. Pętle utrwalane są aluminiowymi złączami zaciskowymi, bądź też realizowane są za pomocą przeplecenia wolnego końca liny z nośnym fragmentem cięgna. W ucho z kauszą, wmontowane jest duże ogniwo zbiorcze, służące do założenia na hak suwnicy. Ogniwo to musi posiadać wymiary, dopasowane do przekroju haka o udźwigu zgodnym z nośnością zawiesia. Dodatkowo, coraz częściej ogniwa z jednej strony posiadają promień zagięcia pręta odpowiadający krzywiźnie przekroju poprzecznego siodła haka, co ma na celu uniknięcie oparcia dwupunktowego jakie występuje w tradycyjnych ogniwach, a tym samym zmniejszenie naprężeń stykowych i zwiększenie nośności. Do ogniwa zbiorczego może być przyłączonych więcej cięgien, jednak przy liczbie większej od dwóch, powinno być to zrealizowane za pośrednictwem dodatkowych ogniw zbiorczych drugorzędnych, w taki sposób, aby do jednego ogniwa nie było bezpośrednio wpiętych więcej niż 2 cięgna. Zawiesia wyposażone w ucho wykonane w formie gołej pętli linowej zawieszane są na hak bezpośrednio. Na drugim końcu cięgna zawiesia znajduje się element chwytny, najczęściej hak, ale także może być to szakla bądź zawieszony za jej pomocą uchwyt specjalny. W okolicy elementu chwytnego powinna znajdować się przywieszka informującą o podstawowych parametrach zawiesia, takich jak DOR, czyli dopuszczalne obciążenie robocze oraz współczynniki zmniejszające DOR w zależności od sposobu podwieszenia ładunku. W przypadku zawiesi wielocięgnowych powinna być informacja o zmniejszeniu DOR w zależności od kąta zawartego pomiędzy przeciwległymi cięgnami. Ponadto zawieszka informuje użytkownika o długości zawiesia, rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane jego elementy, zawiera nazwę wytwórcy, numer fabryczny oraz znak CE.

Zawiesia łańcuchowe

Zawiesia łańcuchowe posiadają budowę ogólną bardzo zbliżoną do zawiesi linowych. Różnicę stanowi cięgno, wykonane z łańcucha ogniwowego o ogniwach krótkich. Zawiesia te są cięższe od ich linowych odpowiedników, jednak posiadają w porównaniu do nich także sporo zalet. Łańcuch jest trwalszy i mniej podatny na uszkodzenia, co zapewnia znacznie szerszy zakres możliwości stosowania, np. w podwyższonych temperaturach czy agresywnym środowisku kwaśnym lub morskim. W zawiesiu łańcuchowym istnieje możliwość regulacji długości cięgna dzięki zastosowaniu prostych skracaczy łańcuchowych, zaś w przypadku uszkodzenia cięgna istnieje możliwość jego naprawy poprzez wymianę kilku ogniw. Łańcuch nie wymaga także wykonywania pętli na końcach, służących do przyłączania ogniwa zbiorczego lub elementu chwytnego. Podobnie jak w zawiesiach linowych, po stronie elementu chwytnego zawiesia łańcuchowego powinna znajdować się zawieszka informacyjna z podstawowymi jego parametrami.

Zawiesia pasowe

Zawiesia pasowe posiadają cięgno w formie pasa, wykonanego z wytrzymałych tkanin z włókien syntetycznych, tj. poliester, poliamid czy polipropylen. Na obu końcach pasa wykonane są wzmocnione pętle, służące do zawieszenia na haku suwnicy. Zawiesia te są lekkie, giętkie i wytrzymałe, przez co znalazły szereg zastosowań w procesach transportowych, jednak ze względu na budowę i materiał z jakich je wykonano, wymagają odpowiedniego sposobu użytkowania. Najkorzystniejszym sposobem podwieszania na zawiesiach pasowych jest oplecenie ładunku w układzie siodłowym, a więc w taki sposób, aby zawiesie przybrało kształt litery U. Zarówno pas jak i ucha zawiesia powinny współpracować z powierzchniami jak najbardziej zbliżonymi do walca, gdyż wówczas zapewnione jest przyleganie pełną szerokością. Niekorzystne są zarówno ostre krawędzie, mogące powodować przetarcia, jak i ucha w kształcie torusa o małym promieniu, powodujące ściskanie i marszczenie się przekroju poprzecznego pasa zawiesia. W przypadku konieczności podniesienia ładunku o ostrych krawędziach, stosuje się dodatkowe rękawy ochronne lub ochraniacze narożne, z kolei w przypadku konieczności połączenia pasa zawiesia z ogniwem lub hakiem, należy stosować elementy dedykowane do takiej współpracy, posiadające specjalnie wyprofilowane przyłącza. Przy zakładaniu ucha zawiesia na hak suwnicy, kąt pomiędzy zbiegającymi z haka odcinkami ucha nie powinien być większy od 20°, aby nie generować zbyt dużych sił rozrywających w miejscu łączenia się ucha z pasem. W przypadku wykorzystywania zawiesi pasowych w środowisku narażonym na działanie agresywnych środków chemicznych, należy odpowiednio dobrać materiał. Poliester wykazuje dobrą odporność na działanie większości rodzajów kwasów mineralnych o stężeniu do 50%, ale ulega zniszczeniu pod wpływem działania substancji zasadowych. Poliamidy wykazują odporność na substancje o odczynie zasadowym, ale ulegają zniszczeniu w kontakcie z kwasami mineralnymi, z kolei polipropylen posiada dużą odporność na substancje chemiczne, nie będące rozpuszczalnikami, za to ulega zniszczeniu zarówno pod działaniem kwasów jak i zasad. Zawiesia pasowe nie powinny być również stosowane przy temperaturach przekraczających 100°C.

Zawiesia wężowe

Zawiesia wężowe wykonane są najczęściej w formie zamkniętych pętli, z tych samych materiałów co zawiesia pasowe, przez co dotyczą ich podobne ograniczenia i zasady użytkowania. Różnica kryje się w konstrukcji cięgna. Przekrój przez zawiesie wężowe ujawnia mianowicie rdzeń nośny, wykonany w postaci kilkunastu lub kilkudziesięciu mocnych poliestrowych splotów, umieszczonych w odpornym na ścieranie rękawie. Zawiesia wężowe oraz pasowe posiadają naszywki z podstawowymi parametrami technicznymi. Dodatkowo, w celu szybszego określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego, zawiesia te zabarwiane są na odpowiedni kolor, który przypisany do konkretnej nośności.