Oferta na oczyszczarki automatyczne i komory pneumatyczne

Obróbka strumieniowo-ścierna w oczyszczarkach pneumatycznych bazuje na technice pneumatycznej, która polega na dynamicznym oddziaływaniu strumieniem ścierniwa z dużą energią kinetyczną na powierzchnię obrabianego przedmiotu.

Oczyszczarki automatyczne i komory pneumatyczne

Nasza firma oferuje fabrycznie nowe, jak i używane konstrukcje.

  • Nowoczesna technologia

    Dzięki zastosowaniu różnych pakietów technologicznych maszyny Blastmatic znajdują zastosowanie zarówno w obróbce elementów i konstrukcji stalowych, jak również z powodzeniem można je wykorzystywać do obróbki stali nierdzewnych i procesu szkiełkowania oraz do obróbki aluminium.

  • Unikatowe rozwiązania

    Dzięki unikatowemu rozwiązaniu separatora magnetycznego maszyny linii Blastmatic mogą pracować w oparciu o dwa różne ścierniwa z wykorzystaniem tego samego układu odzysku, a przełączenie między jednym, a drugim rodzajem medium odbywa się w sposób automatyczny.

Automatyczne oczyszczarki z przenośnikiem siatkowym HR-M

Urządzenia z serii HR-M to automatyczne oczyszczarki z przenośnikiem siatkowym.
W urządzeniach tej serii detale układane są na stalowym przenośniku siatkowym o wysokiej wytrzymałości, który stanowi układ transportowy urządzenia.
Dzięki takiemu rodzajowi przenośnika aki takie detale drobne, takie jak odlewy czy elementy po cięciu termicznym mogą być w efektywny i łatwy sposób transportowane wewnątrz komory śrutowniczej
Urządzenia HR-M mogą być wyposażone w pojedynczą strefę czyszczenia z turbinami umieszczonymi tylko w górnej części komory śrutowniczej lub układ podwójny zapewniający pokrycie całego detalu.
Linia HR-M podobnie jak wszystkie urządzenia marki pracują w oparciu o super-wytrzymałe turbiny XTR z elementami z węglików spiekanych, które charakteryzują się ogromną wytrzymałością i żywotnością elementów 8-10x większą od klasycznych rozwiązań dostępnych na rynku.
Seria HR-M z powodzeniem może być zastosowana również do obróbki betonu i kamienia, po zastosowaniu odpowiedniego osprzętu
Dzięki użyciu robotów artykulacyjnych możliwe jest stworzenie w pełni automatycznego gniazda obróbki, ze zrobotyzowanymi stanowiskami podawania i odbierania detali po obróbce.

Oczyszczarki automatyczne z pionowym transportem serii VR, VR-T

Linia urządzeń VR to grupa maszyn pracujących w oparciu o pionowych układ transportu. Maszyny te przeznaczone są do współpracy z przenośnikiem podwieszonym każdego typu i znajdują zastosowanie przy obróbce elementów o skomplikowanych kształtach jako gniazda przygotowania bezpośrednio przed nakładaniem podłóg.

Urządzenia VR dzielą się na dwie grupy VR-T to tunelowe oczyszczarki z przenośnikiem podwieszony a seria VR-H to maszyny z przenośnikiem podwieszonym wyposażonym w hak obrotowy umożliwiający obrót detalu w komorze roboczej oczyszczarki. Maszyny VR mogą pracować zarówno jako samodzielne stanowiska czyszczenia oraz w ciągu linii technologicznej połączone wspólnym układem transportowym linią malarską. Obie linie produktowe pracują w oparciu o turbiny z elementami z węglików typu XTR i zaprojektowane tak, aby sprostać pracy przy dużej intensywności czyszczenia.

Seria VR-T to tunelowe oczyszczarki z przenośnikiem podwieszonym. Głównym przeznaczeniem tego typu urządzeń jest oczyszczanie elementów o złożonych kształtach, w jednym przejściu technologicznym, w układzie przejazdowy. Maszyny te są bardzo popularne jako stacje przygotowania powierzchni na początku linii lakierniczych, zarówno przy malowaniu mokrym jak i proszkowym. Urządzenia VR-T składają się z komory śrutowniczej wykonanej ze stali Hadfielda oraz śluzy wejściowej i wyjściowej, których konstrukcja składa się z ramy nośnej i wypełnienia z paneli akustycznych z  dodatkowym wyłożeniem gumowym. W maszynach tego typu elementy transportowane są na przenośniku podwieszonym i w sposób automatyczny przejeżdżają przez urządzenie eksponując wszystkie powierzchnie obrabianych detali na czyszczący strumień ścierniwa.

Komory urządzeń serii VR-T projektowane są w ten sposób, aby zapewnić maksymalne pokrycie obrabianych powierzchni detali. W przypadku bardzo skomplikowanych elementów, takich jak na przykład ramy maszyn rolniczych czy skomplikowane konstrukcje spawane urządzenia VR-T mogą być dodatkowo wyposażone w stanowiska ręcznego doczyszczania, w których w specjalnej strefie pracuje operator wyposażony sprzęt ochrony osobistej oraz dysze czyszczące. Dzięki odpowiedniemu doświetleniu oraz wentylacji przestrzeni roboczej, operator może w wygodny sposób prowadzić proces oczyszczenia trudno dostępnych miejsc.  Dodatkowo, w końcowej strefie urządzenia zainstalowany jest specjalny układ odmuchowy, który służy do usuwania pozostałości ścierniwa oraz pyłu po procesie śrutowania. Układ ten  pracuje w oparciu o wentylatory, alternatywnie może być zastąpiony systemem odmuchowym ze sprężonym powietrzem lub automatycznymi manipulatorami odmuchowymi. Całość urządzenia skonfigurowana jest ten sposób, aby zapewnić maksymalne rozwinięcie powierzchni i oczyszczenie detali przed następnym w kolejności krokiem technologicznym jakim jest malowanie. Dzięki unikatowej i przemyślanej konfiguracji ramy śluz,  która integruje w sobie konstrukcję nośną przenośnika, nasze urządzenia zajmują stosunkowo niewiele miejsca w odniesieniu  oferowanych maszyn. Dodatkowo sposób podwieszenia układu transportu każdorazowo dobierany jest do potrzeb i wymagań klienta. Nasze urządzenia mogą współpracować z dowolnym rodzajem przenośnika podwieszonego zarówno typu motorowego („monorail”), przenośnikach dwutorowego (P&F) oraz jako niezależne stanowiska obróbki wyposażone w układ transportu krzyżowego z systemem przeciągania lub trawersę z wciągnikami przejezdnymi.

Oczyszczarki automatyczne z przenośnikiem rolkowym seria HR-R

Linia urządzeń HR-R to oczyszczarki turbinowe do automatycznego oczyszczania elementów transportowanych na przenośniku rolkowym.
Maszyny typu rolkowego doskonale sprawdzają się przy obróbce elementów takich jak profile i blachy oraz proste konstrukcje spawane. Linia produktowa HR-R stanowi owoc doświadczeń przeszło trzydziestoletniej obecności na rynku urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej
Dzięki modułowej konstrukcji urządzenia HR-R posiadają duże możliwości adaptacyjne i charakteryzują się łatwością konfiguracji urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta
Serce urządzenia stanowi komora śrutownicza wykonana ze stali Hadfielda z dodatkowym wymiennym wyłożeniem wewnętrznym zapewniająca trwałą i długoletnią pracę urządzenia. Komory robocze mogą być wyposażone w pojedyncze lub podwójne strefy czyszczenia, dzięki czemu urządzenia może byś skonfigurowane zarówno do obróbki elementów prostych jak blachy czy kształtowniki oraz detali o bardziej skomplikowanych kształtach jak proste konstrukcje spawane.
Linia HR-R podobnie jak wszystkie urządzenia marki pracują w oparciu o super-wytrzymałe turbiny XTR z elementami z węglików spiekanych, które charakteryzują się ogromną wytrzymałością i żywotnością elementów 8-10x większą od klasycznych rozwiązań dostępnych na rynku.
Maszyny linii HR-R doskonale sprawdzają się zarówno jako niezależne gniazda obróbcze, oraz jako stanowisko oczyszczania w automatycznych liniach do „primerowania” typu SP czy też w zautomatyzowanych liniach do fabrykacji konstrukcji Daito.
Parametry standardowych maszyn linii HR-R przestawiono w tabeli poniżej: